TOMYSTAV s.r.o.

s námi je radost spolupracovat.

ČÍM SE ZABÝVÁME

Tomystav

ZEMNÍ PRÁCE

NA PŘÁNÍ A PODLE POŽADAVKŮ
- výkopové práce
- základy domů
- jámy
- bazény
- opěrné zdi
- inženýrské sítě
- skrývky ornice
- příprava HTÚ - ČTÚ
- příprava základů pod komunikace
- základové spáry

Tomystav

DOPRAVA

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
- převoz strojů a techniky
- odvoz a dovoz zeminy
- likvidace stavebních sutí
- dovoz štěrků různých frakcí
- dovoz písků
- dovoz recyklátu
- dovoz betonu

Tomystav

DEMOLICE

PROVÁDÍME POSTUPNÝM ODBOURÁVÁNÍM
- rodinné domy
- garáže
- bourání betonových ploch
- bourání asfaltových ploch
- malé průmyslové stavby
- stodoly
- likvidace odpadu na skládkách
- odvoz stavebních sutí
- vyklízení sklepů a půd

Tomystav

INŽENÝRING

ZAJIŠŤUJEME POVOLENÍ A VÝSTAVBU
- vodovodní přípojky
- kanalizace
- plynové přípojky
- datové kabely
- elektrické přípojky
- vyřizování záborů
- výkopové povolení
- povolení DIRO-DIR

KONTAKTUJTE NÁS

Rádi Vám odpovíme na každý Váš dotaz

Nacionály

TOMYSTAV s.r.o.
Tomáš Jeřábek
Praha 5

Kontakt

Email: jerabek.tomas@email.cz
Telefon: +420 608 980 892
Web: www.tomystav.cz

Sdílejte nás!

© Copyright 2023 TOMYSTAV s.r.o. Všechna práva vyhrazena.